Úvod do světa vitaminů

Úvod do světa vitaminů
Žijeme v rušné době, kdy upřednostňujeme rychlá a pohodlná řešení před dlouhodobými a účinnějšími volbami. Typickým příkladem je rychlé zahnání hladu v místním Fast – Foodu, protože nemáme čas na to, si jídlo připravit doma. Takto rychlými řešeními v podobě výběru vysoce průmyslově zpracovaného jídla se okrádáme o jedny z nejcennějších přírodních látek, které jsou pro naše zdraví nezbytné, vitamíny. Bez vitaminů by takřka neexistoval život, protože jsou nedílnou součástí správného fungování našeho organismu a plní řadu funkcí. Dnes se například s proslulými kurdějimi, kdy námořníci na moři neměli dostatek vitaminu C, setkáme velmi sporadicky, ale pořád existují. Jak je to možné, když máme takřka neomezený výběr potravy? Pojďme se podívat v této mini vitaminové sérii, kde jednotlivé vitaminy hledat, a proč jsou pro nás důležité.

Vitaminy jsou součásti řady enzymů, jsou to biokatalyzátory chemických reakcí v organismu, bez kterých by neproběhla příslušná chemická reakce. Je to, jako kdybychom zapomněli zapálit oheň a požadovali bychom od novinového papíru a dřeva, aby nás zahřálo. Některé vitaminy fungují jako antioxidanty, tedy jsou takovými rytířskými štíty pro naše buňky, které chrání před útoky volných radikálů. To platí třeba pro vitamin E nebo vitamin C. Bez vitaminu B1 by nemohla správně proběhnout látková výměna sacharidů. Vitamin B6 je důležitý pro správný metabolismus aminokyselin, takže bez něho bychom po sportovní stránce jenom těžko vytvořili svaly. A pokud nám praskají koutky u úst, tak nám pravděpodobně chybí vitamin B2. To je jen pro představu, jak jsou pro nás vitaminy důležité a nezbytné.

Rizika suplementace vitaminy

Jistě si všichni vzpomeneme na televizní reklamu, kde vyskočí sympatický mimozemšťan, otec od rodiny nebo další herecké postavy nabízející nám jednotlivé vitaminy nebo multivitaminový přípravek proto, abychom přečkali chřipkové období bez jediného dne v posteli. Jak dokládá například investigativní článek od Rileyho, (2016) v BBC news, tak bezmyšlenkovité doplňování vitaminu může být i velmi nebezpečné. Například finská studie provedená Heinonen & Albanes, (1994) zkoumala, jaký vliv bude mít podávání vitaminu E na 29 133 kuřáků ve věku 50 – 69 let. Výskyt rakoviny plic vzrostl u skupiny, která dostávala pravidelné dávky vitaminu E (β – karotenu) o 16 % oproti skupině, která nedostávala žádné vitaminy.

Se svým výzkumem o vlivu podávání vitaminu E a A na rozvoj rakoviny plic u těžkých kuřáků musel Omenn et al., (1996) skončit již po 21 měsících od zahájení, protože účastnící dostávající pravidelnou dávku vitaminu E a A zaznamenali nárůst rakoviny plic o 28 % a nárůst přidružených úmrtí vzrostl o 17 %.

Prokazatelně škodlivé jsou například vysoké dávky vitaminu A, D, K a B6. Mnoho lidí bere multivitaminy ve víře, že posílí antioxidační schopnosti organismu, ale při nadměrných dávkách se stane právě opak a substance, které nám měly pomoci, nás začnou poškozovat. S nadměrným příjmem se také snižuje schopnost organismu danou látku vstřebat. Jednorázová dávka vitaminu C, který lze vstřebat, je 60 mg, takže z tablet o obsahu 1 000 mg vitaminu C a více využijete pouze oněch 60 mg a zbytek si najde cestu do záchodové mísy (Klimešová & Stelzer, 2013).

Jak vidíme, není všechno zlato, co se třpytí. Abychom mohli správně určit, jestli podávání doplňku stravy má smysl, musíme znát také množství jednotlivých vitaminu, jaké máme ve stravě nebo v našem organismu pomocí biochemických testů, upravit správným směrem stravu a případně vhodně zakomponovat do životního stylu doplňky výživy.

Stavy nedostatečného a nadměrného přijmu vitaminu

Můžeme rozlišit několik stavů, které se pojí s nadměrným nebo nedostatečným příjmem vitaminu. Všechny jsou způsobené buď nedostatečnou nebo nadměrnou konzumací potravin bohatých na danou kategorii vitaminu nebo nerozumným dávkováním potravinových doplňků obsahujících kritické vitaminy.

Hypervitaminóza

Je označení pro stav, kdy se takřka předávkujeme vitaminy, které v nadbytku působí toxicky (A, D, K a B6). Někdy se může hypervitaminóza projevit po měsících až letech nadměrného příjmu daného vitaminu.

  • Nadbytek vitaminu A – praskání a krvácení rtů, podrážděnost, může způsobit poruchy vývoje plodu.
  • Nadbytek vitaminu D – poškození růstu, ledvin a srdce. Vede k hyperkalcémii a ke kalcifikaci (zvápnění) měkkých tkání.
  • Nadbytek vitaminu B6 – porucha chůze, periferní senzorická neuropatie (ztráta citu – vjemu), poruchy reflexů, poruchy hmatu a vnímání teploty.

Hypovitaminóza

Je dočasný stav způsobený přechodným nedostatkem jednoho nebo více vitaminu. V zásadě jde o lehčí formu avitaminózy. Ve vyspělých zemích se tento stav nedostatku určitého vitaminu stále vyskytuje. Mezi rizikové skupiny patří osoby s poruchou příjmu potravy, alkoholici, senioři a lidé s onemocněním trávicího ústrojí.

Avitaminóza

Avitaminózou trpí lidé s celkovým nedostatkem určitého vitaminu. V západních zemích se s ní skoro nesetkáme, avšak v rozvojových zemích, kde je jednostranná výživa a často také podvýživa spojená s hladem, je to bohužel celkem častý stav. Mezi další příčiny může patřit znatelné poškození střevního mikrobiomu nebo porucha trávení. Podívejme se na některé specifické případy avitaminózy:

  • Nedostatek vitaminu A – zhoršení zraku, vysychání rohovky a kožní onemocnění
  • Nedostatek vitaminu C – způsobuje neblaze proslulé kurděje (vypadávání vlasů, zubů, krvácení z dásní, pod kůži, do svalů, porucha krvetvorby až smrt)
  • Nedostatek vitaminu D – způsobuje v období dospívání křivici (těžká choroba kostí)
  • Nedostatek thiaminu B1 – způsobuje beri – beri (ztráta hmotnosti, zhoršené smyslové vnímání, únava, svalová slabost, potíže s mluvením, brnění v rukou a nohou, ztráta citlivosti), postihuje nervový nebo kardiovaskulární systém a může končit smrtelně.
  • Nedostatek vitaminu K – způsobuje krvácivost

Rozdělení vitaminu

Existují dvě skupiny vitaminu. Vitaminy rozpustné ve vodě, které ke vstřebání potřebují pouze vodu, jejich nadměrný příjem se vyloučí močí, v těle zpravidla není jejich větší zásoba a řadíme mezi ně vitaminy skupiny B a vitamin C.

Naproti tomu vitaminy rozpustné v tucích potřebují pro správné vstřebávání tuk přijatý v potravě. Jejich zásoba je uložena v tukové tkáni a játrech, jejich nadměrný příjem může být toxický. Mezi vitaminy rozpustné v tucích řadíme vitaminy A, D, E, K.

Slovo závěrem

Z článku bychom si měli zejména odnést poučení, že slepé doplňování vitaminu doplňky stravy, které mnohdy nemají nejlepší vstřebatelnost, není zrovna nejlepší cestou, jak si zajistit optimální příjem vitaminu. Někdy to může být dokonce kontraproduktivní, jako v případě, že bychom byli kuřáci a brali vitamin E pro zlepšení antioxidačních schopností organismu. To bychom si spíše zadělávali na zhoršení zdravotního stavu. Vitaminy dělíme na rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. Většinou vitaminů skupiny B a vitaminem C není téměř možné se předávkovat, což ale neznamená, že se jimi můžeme přejídat. Naproti tomu vitaminy rozpustné v tucích jsou při vysokých dávkách toxické, takže tam bychom neměli experimentovat s vysokými dávkami. A v neposlední řadě již víme, co se skrývá pod pojmy hypervitaminóza, hypovitaminóza a avitaminóza. Navíc na sobě již dokážeme pozorovat související stavy nedostatku některých vitaminu. V dalších článcích si rozebereme konkrétně vitaminy rozpustné ve vodě a v tucích.

Úroveň textu: Začátečník – Pokročilý

Klíčová slova: vitamin, vitaminy rozpustné ve vodě, vitaminy rozpustné v tucích, hypervitaminóza, hypovitaminóza, avitaminóza, nedostatek vitaminu, nadbytek vitaminu, toxicita vitaminu

Literatura:

Heinonen, O. P., & Albanes, D. (1994). The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. The New England Journal of Medicine (USA). Získáno z http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US9509590

Klimešová, I., & Stelzer, J. (2013). Fyziologie výživy. Získáno z http://www.medvik.cz/link/MED00184139

Omenn, G. S., Goodman, G. E., Thornquist, M. D., Balmes, J., Cullen, M. R., Glass, A., … Hammar, S. (1996). Risk Factors for Lung Cancer and for Intervention Effects in CARET, the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 88(21), 1550–1559. https://doi.org/10.1093/jnci/88.21.1550

Riley, A. (b.r.). Why vitamin pills don’t work, and may be bad for you. Získáno 29. srpen 2017, z http://www.bbc.com/future/story/20161208-why-vitamin-supplements-could-kill-you