Ca – vápník

Proč se nechat vyšetřit?

Ke zjištění, zda je hodnota vápníku ve vaší krvi v referenčním rozmezí.

Kdy se nechat vyšetřit?

Jako součást obecného posouzení metabolismu, u osob s onemocnění ledvin, kostí nebo nervového systému nebo v případě přítomnosti zřetelných příznaků zvýšené nebo snížené koncentrace vápníku.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve je odebrán ze žíly na Vaší paži; pokud je abnormální hodnota vápníku v krvi může být použit vzorek ze sbírané moče za určitý čas; stanovení vápníku v moči může být rovněž provedeno pokud máte ledvinové (močové) kameny.

Co je vyšetřováno?

Vápník je jedním z nejdůležitějších minerálů v těle. Je nezbytný pro správnou funkci svalů, nervů a srdce, je potřebný pro srážení krve a tvorbu kostí. Přibližně 99 % vápníku se nachází v kostech, zbývající vápník koluje v krvi.Zhruba polovina vápníku v krvi je „volná“ a metabolicky aktivní. Zbývající polovinu tvoří „vázaný“ vápník. Ten je navázaný na albumin a ostatní látky a není metabolicky aktivní.

Existují dva způsoby stanovení vápníku v krvi. Vyšetření celkového vápníku stanovuje obě formy, volnou a vázanou. Vyšetření ionizovaného vápníku stanovuje pouze volnou, metabolicky aktivní formu.

Část vápníku se denně ztrácí z těla, je filtrován ledvinami a vylučován do moče. Stanovení množství vápníku v moči slouží ke zjištění, kolik ho bylo ledvinami vyloučeno.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta. Pokud je požadován sběr moče je nutné dodržet zásady správného sběru.

Je třeba speciální přípravek pro odběr vzorku?

Pro vyšetření není nutná žádná zvláštní příprava.

Časté otázky

1. Měl bych být znepokojen jestliže lékař objednává pouze celkový vápník a ne volný nebo ionizovaný?

Ne. Stanovení celkového vápníku je většinou dostatečné pro skríníngové účely. Stanovení celkového vápníku je mnohem snadněji proveditelné než stanovení ionizované formy protože nevyžaduje speciální zacházení s krevním vzorkem. N druhé straně, stanovení ionizovaného vápníku vyžaduje speciální manipulaci a transport krevního vzorku k promptní analýze do laboratoře. Nezbytné podmínky manipulace a transportu je obtížné zajistit mimo prostředí nemocnice. Ve většině případů je celkový vápník dobrou náhražkou za stanovení volného vápníku, protože volná a vázaná forma zaujímá každá většinou polovinu z hodnoty celkového vápníku. Přímé stanovení ionizovaného vápníku je zvláště důležité během chirurgického zákroku stejně jako u závažně nemocných pacientů, kdy změny v hodnotách celkového vápníku nevypovídají spolehlivě o změnách ionizovaného vápníku.

2. Které jídlo obsahuje hodně vápníku?

Hlavním zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky. Menší množství je nalézáno ve vejcích, v zelené listové zelenině, brokolici, luštěninách, ořechách a obilovinách. Mnohé ovocné džusy jsou nyní obohacovány vápníkem.

3. Změnily by se moje laboratorní výsledky když budu jíst jídlo obohacené vápníkem?

Konzumace jídla obohaceného vápníkem v zásadě neovlivní výsledek stanovení vápníku. Poraďte se s Vaším lékařem o Vaší potřebě vápníku. Pomůže Vám stanovit zda byste měli užívat vápník a nebo vitaminové přípravky.

4. Mohu si provést toto vyšetření doma?

Ne. I když jsou použitelné přístroje dostupné, jsou určeny pro použití v nemocnici nebo ambulanci a musí být obsluhovány vyškoleným perzonálem.

Zdroj citace: www.labtestsonline.cz/vapnik.html