Estradiol

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření se využívá ke sledování koncentrace estrogenů u žen s poruchami menstruačního cyklu, posouzení sterility a infertility, u symptomů menopauzy a dalších hormonálních změn. Taktéž lze vyšetření použít v ranném stadiu těhotenství k posouzení plodu a placenty a při hormonální disbalanci u mužů.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření je doporučováno, pokud pacient vykazuje symptomy hormonální nerovnováhy, při nevysvětlitelném vaginálním krvácení, předčasném, popř. opožděném dozrávání pohlavních orgánů a při nutnosti posouzení feto-placentární jednotky v těhotenství.

Požadovaný druh vzorku?

Krevní vzorek je získán ze žíly na paži pacienta nebo je testován kvantitativní 24-hodinový sběr moče. Ve speciálních případech je možné vyšetření vzorku slin.

Co je vyšetřováno?

Estrogeny jsou skupinou hormonů důležitých pro vývoj sekundárních pohlavních znaků u žen a pro periodický vývoj děložní sliznice. Přestože jsou estrogeny jedny z nejdůležitějších hormonů ovlivňující reprodukční systém ženy, malé množství nalezneme i u mužů. U žen, folikulostimulační hormon (FSH, produkován předním lalokem hypofýzy) působí růst a zrání folikulu ve vaječníku a stimuluje tvorbu estrogenu. Když koncentrace estrogenu dosáhne určité hladiny, předním lalokem hypofýzy je uvolněn luteinizační hormon (LH), který vyvolá uvolnění folikulu ve vaječnících (ovulace). Začal proces přípravy k oplodnění.

Jsou známy tři nejdůležitější formy estrogenu: estron (E1), estradiol (E2) a estriol (E3):

Estron (E1) je hlavním estrogenem v postmenopauzálním období. Vzniká z metabolických přeměn z nadledvin a často také v tukové tkáni.
Estradiol (E2) je produkován u žen převážně ve vaječnících. U mužů je produkce soustředěna ve tkáni varlat a v nadledvinách. Fyziologické koncentrace estradiolu u žen slouží k posouzení ovulace, početí a těhotenství, také k posouzení vlivu na struktury kostní hmoty a v neposlední řadě k regulaci hladin cholesterolu.
Estriol (E3), důležitý estrogen v období gravidity s hlavní produkcí v placentě (prekurzory produkovány v nadledvinách a v játrech plodu). Koncentrace estriolu v krvi matky kontinuálně narůstá od 8.týdne těhotenství až do porodu. Z důvodu denního rozptylu hodnot estriolu, signalizující možné ohrožení plodu, je doporučováno vizuální posouzení placenty a plodu pomocí ultrazvukových vyšetření při nefyziologické koncentraci estriolu.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Krevní vzorek je získán ze žíly na paži pacienta nebo je testován kvantitativní 24-hodinový sběr moče. Ve speciálních případech je možné vyšetření vzorku slin v plastové odběrové nádobě, avšak toto vyšetření je v České republice méně dostupné.

Časté otázky

1. Mají všichni muži estrogeny?

Ano. Produkce estrogenů u mužů je nižší než u žen, přesto jsou důležitou součástí k udržení hormonální rovnováhy a funkci některých žláz.

2. Co jsou estrogenové receptory?

Estrogenové receptory jsou proteiny, lokalizované na buňkách určité tkáně, na které se estrogeny mohou navázat. Rizikovým faktorem pro tvorbu nádorů prsu je nadměrné vylučování estrogenů. Zvýšená tvorba stimuluje růst nádorových buněk, převážně těch, které obsahují estrogenové receptory. Existují léčivé preparáty, které jsou schopny blokovat a snížit tvorbu estrogenu v takto postižených nádorových buňkách.

3. Co znamenají fytoestrogeny a enviromentální estrogeny?

Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu, podobné estrogenům. Mezi nejvýznamnější fytoestrogeny patří izoflavony. Nachází se v sójových produktech, v různých semenech a zrnech a v některých druzích ovoce i zeleniny. Často je diskutována otázka alternativního využití fytoestrogenů v hormonální terapii. Počáteční studie v možnosti ovlivnění symptomů menopauzy, např. pocity horka, je nutné i nadále prozkoumat.
Enviromentální estrogeny jsou chemická, přírodní (rostlinného původu) produkty nebo také produkty vznikající činností člověka (např. insekticid DDT). Všechny tyto látky mohou narušovat hormonální rovnováhu člověka a podílet se na snížení plodnost u mužů i žen, jakožto i iniciovat nádorová onemocnění.

4. Kde mohu nalézt více informací o estrogenech?

Více informací o estrogenech Vám poskytne ošetřující lékař. Mnoho zajímavých článků naleznete na internetu na stránkách odborných i národním organizacích.

Zdroj citace: www.labtestsonline.cz/estrogeny.html