Feritin

Proč se nechat vyšetřit?

Cílem vyšetření je stanovení aktuálních zásob železa v organismu.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření je vhodné provést v případě, pokud má lékař podezření na nedostatek nebo nadbytek železa v organismu.

Požadovaný druh vzorku

Krev odebraná ze žíly na paži pacienta

Co je vyšetřováno?

Feritin je protein v buňkách skladující železo pro pozdější využití organismem. Malé množství feritinu uvolněného do krve odráží celkové množství uskladněného železa. Železo je také uskladněno ve formě hemosiderinu – komplex železa, proteinů a dalších složek. Železo a hemosiderin jsou primárně přítomny v játrech, ale také v kostní dřeni, slezině a ve svalech. U zdravého člověka je většina železa uskladněna ve formě feritinu (u mužů přibližně 70 % a u žen 80 %) a pouze malé množství ve formě hemosiderinu. Feritin a hemosiderin jsou přítomny především v játrech, ale i v kostní dřeni, slezině a kosterních svalech.

Při ztrátě železa z organismu dochází před vznikem deficitu nejdříve k vyčerpávání zásob železa; hladina feritinu v krvi klesá. To může být způsobeno nedostatečným příjmem železa, poruchou jeho absorpce v tenkém střevě, zvýšenou potřebou železa (např. v těhotenství) nebo u stavů vedoucích k chronické ztrátě krve.

Zásoby železa a hladiny feritinu stoupají, jestliže se vstřebává více železa, než organismus potřebuje. Dlouhodobě zvýšená absorpce železa vede k ukládání jeho sloučenin ve tkáních a orgánech a může vést k poruše jejich fukce či až k selhání. Tak je tomu např. při hemochromatóze, dedičné chorobě, při které se vstřebává příliš mnoho železa i při jeho normálním množství v potravě.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Krev je odebrána ze žíly na paži pacienta. Dává se přednost krvi odebrané ráno.

Jak je vyšetření využíváno?

Koncentrace feritinu v séruodráží zásoby železa pro budoucí využití v případě potřeby. Stanovení je většinou prováděno současně se stanovením hladiny železa v séru a vazebné kapacity séra pro železo. Feritin je nejlepším ukazatelem pro stanovení deficitu a nadbytku železa v séru.

Kdy je vyšetření požadováno?

Hladinu feritinu je vhodné stanovit v případě, kdy krevní obrazindikuje nízkou hladinu hemoglobinua hematokritua pokud jsou erytrocyty mikrotické a hypochronické. V tomto případě je deficit železa možnou příčinou anémie. Stanovení feritinu a ostatních analytů souvisejících s hladinou železa je vhodné provést pro potvrzení diagnózy.
Stanovení může požadovat lékař také v případě podezření na nadbytek železa, což může být způsobeno hemochromatózou nebo hemosiderózou.

Co výsledek vyšetření znamená?

Hladina feritinu je často hodnocena spolu s dalšími testy, ukazujícími metabolismus železa. Přehled změn těchto vyšetření u různých poruch metabolismu železa ukazuje následující tabulka:

Onemocnění Železo Transferin (celková vazebná kapacita pro železo) Volná vazebná kapacita pro železo Saturace transferinu Feritin
Deficit železa

Hemochromatóza

Chronickáonemocnění

↓- n

n – ↑

Hemolytická anémie

n – ↓

↓ – n

Sideroblastická anémie

n – ↑

n – ↓

↓ – n

Otrava železem

n

n

↑ = hladina zvýšená; ↓ = hladina snížená; n = hladina normální

Hladina feritinu je nízká u pacientů s deficitem železa.
Vysoká hladina feritinu je u osob s hemochromatózou, což je genetická choroba, při které je absorbováno velké množství železa. Zvýšené koncentrace feritinu mohou být také u pacientů se zánětem, onemocněním jater, některým typem rakoviny a u pacientů po opakované transfúzi.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Feritin se běžně nachází především v buňkách, pouze malé množství je přítomno v krvi. Při poškození orgánůobsahujících feritin (játra, slezina, kostní dřeň) dochází k výraznému zvýšení jeho hladiny v séru.
Hladina feritinu může být také ukazatelem onemocnění jater, chronické infekce, rakoviny nebo autoimunitního onemocnění (které je spojováno s poškozením orgánů).

Časté otázky

1. Mám normální hladinu železa, ale příliš nízký feritin. Co to znamená?

Rozvoj anémie z nedostatku železa je postupný proces. Nedostáváli vaše tělo dost železa, nejprve využívá jeho zásoby ve tkáních (tj. feritin), a proto hladiny feritinu začínají klesat. Nedojde-li k úpravě, zásoby železa se vyčerpají, jak je využíváno k tvorbě červených krvinek. V počítečních fázích nedostatku železa mohou být jeho hladiny v krvi normální, zatímco zásoby železa, a proto i hladiny feritinu v krvi, již začínají klesat.

2. Přívodželeza v potravě nebo doplňcích stravy mi zvedne hladinu železa; stoupne mi i koncentrace feritinu v krvi?

Ano. Přívod železa zvedne jeho hladinu; přivádí-li se ho víc, než váš organismus potřebuje, začne se ukládat ve formě feritinu.

3. Které další stavy mohou ovlivnit hladiny feritinu?

Zvýšené hladiny se pozorují u alkoholiků, u akutní hepatitidy a infekcí.

4. Kdo potřebuje vitaminové doplňky s železem?

Vitaminové doplňky jsou doporučovány těhotným ženám a pacientům s nízkou hladinou sérového železa. Mladé ženy, které se stávají anemickými pro nedostatečný příjem železa ve stravě a/nebo pro nadměrné ztráty při menstruačním krvácení mohou rovněž vyžadovat doplňky stravy s železem. Před zahájením suplementace by měl být konzultován lékař, neboť příliš velký přívod železa může být škodlivý. Předávkování tabletami s železem může nastat především u dělí.

5. Dá se léčit předávkování železem?

Jedná-li se o přechodný stav, např. při předávkování doplňky stravy s železem, pomůže jejich vynechání. Jestliže se jedná o následek hemochromatózy nebo chronických onemocnění, je třeba léčba řízená lékařem. V těžkých případech je předepisován pravidelný odběr předepsaného množství krve, známý též jako terapeutická flebotomie.

Zdroj citace: www.labtestsonline.cz/feritin.html