FSH – hormon stimulující folikuly (FSH)

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření pomáhá diagnostikovat funkci vaší hypofýzy (podvěsku mozkového), a tím i funkci pohlavních žláz.

Kdy se nechat vyšetřit?

Pokud máte problémy otěhotnět nebo jestliže máte nepravidelnou menstruaci; jestliže váš lékař u vás zjistí příznaky onemocnění hypofýzy nebo hypothalamu, dále příznaky onemocnění vaječníků nebo varlat; jestliže má lékař podezření, že vaše dítě má příznaky opožděného vývoje nebo naopak se u něho objevuje sexuální zralost příliš brzy.

Požadovaný druh vzorku?

Krev odebraná z loketní žíly; někdy i vzorek náhodně odebrané moče nebo i moč sbíraná 24 hodin.
Co je vyšetřováno?
Folikostimulační hormon (FSH) se tvoří v buňkách předního laloku hypofýzy, žlázy, která se nachází v mozku. Tvorba FSH je řízena komplexním systémem zahrnujícím hormony tvořené v pohlavních žlázách (vaječníky nebo varlata), hypofýze a hypothalamu.

U žen, se FSH účastní na řízení menstruačního cyklu, stimuluje růst zrání vajíček ve vaječnících (ováriích) během folikulární fáze menstruačního cyklu. Tento cyklus je rozdělen na dvě fáze, folikulární a luteální, s vrcholem vylučování FSH a luteinizačního hormonu (LH) uprostřed cyklu. Ovulace vzniká krátce po tomto vrcholu. Během folikulární fáze, FSH stimuluje ve folikulu produkci estradiolu, oba hormony působí společně při zrání a vývoji folikulu. Během luteální fáze, po vzniku žlutého tělíska, FSH stimuluje sekreci progesteronu. Estradiol a progesteron pomáhají hypofýze regulovat tvorbu FSH. FSH tedy napomáhá vaječníkům reagovat na LH. V menopauze se zastavuje funkce vaječníků a dochází ke zvýšení hladin FSH.

U mužů, FSH stimuluje varlata k produkci zralých spermií (spermatogenézu) a ovlivňuje tvorbu vazebných proteinů pro androgeny. Po pubertě je hladina FSH u mužů poměrně stálá.

U novorozenců a dětí, se množství FSH zvyšuje krátce po narození, potom klesá na velmi nízké hladiny (asi v 6 měsících u chlapců a v 1-2 letech u děvčat). V 6-8 letech se množství FSH opět zvyšuje před začátkem puberty a vývojem sekundárních pohlavních znaků.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Odebírá se vzorek krve odebraný ze žíly na paži pacienta. Vyjímečně se odebírá i vzorek náhodně odebrané moče. Pokud chce být lékař informován o vylučování FSH za 24 hodin, k vyšetření se sbírá moč 24 hodin. Vylučování FSH během dne kolísá a 24 hodinový sběr moče může eliminovat problém s kolísáním.

Jak je vyšetření využíváno?

FSH se často požaduje společně s dalšími vyšetřeními (LH, testosteron, estradiol, progesteron) u mužů a žen při podezření na neplodnost. U mužů se vyšetření FSH používá při hledání příčin nálezu malého počtu spermií. Vyšetření FSH je velmi užitečné při hledání příčin nepravidelné menstruace a při diagnostice onemocnění hypofýzy nebo onemocnění vaječníků a varlat. U dětí se FSH a LH používá pro diagnostiku zpožděné nebo předčasné puberty.

Kdy je vyšetření požadováno?

U žen i mužů je FSH a LH požadováno při vyšetření neplodnosti a onemocnění hypofýzy nebo pohlavních žláz. FSH by mělo být požadováno u žen pro diagnostiku menopauzy. U dětí, FSH a LH má být požadováno tehdy, pokud se u chlapců nebo děvčat neprojevuje puberta v příslušném věku (buď příliš pozdě nebo příliš brzy).

Znaky puberty zahrnují:

zvětšování prsů u žen
zvýšení ochlupení genitálií
nárůst pohlavních orgánů u mužů
začátek menstruace u žen
Jestliže některé z těchto znaků vznikají dříve nebo později než je průměrné věkové rozmezí pro začátek puberty, tak to může znamenat pravděpodobný problém zahrnující hypofýzu, hypothalamus, pohlavní žlázy (vaječníky nebo varlata) nebo i jiné orgány. Vyšetření FSH a LH může rozlišit mezi benigními příznaky a skutečným onemocněním. Jestliže bylo ověřeno, že příznaky jsou výsledkem skutečného onemocnění, může být provedeno další vyšetření k rozlišení příčin.

Co výsledek vyšetření znamená?

U žen, vyšetření FSH a LH může pomoci rozlišit mezi primárním selháním vaječníků (selhání samotných vaječníků) a sekundárním selháním vaječníků (selhání vaječníků způsobené onemocněním buď hypofýzy nebo hypothalamu). Zvýšené hladiny FSH a LH jsou shodné u primárního selhání vaječníků. Některé příčiny jsou uvedeny níže.

Vývojové defekty:

ageneze vaječníků (vaječníky nejsou vyvinuty)
chromosomální abnormality, jako je Turnerův syndrom
defekt v tvorbě vaječníkových steroidů, jako je deficit 17-alfa-hydroxylázy

Náhlé selhání vaječníků způsobené:

radiací
chemoterapií
autoimunitním onemocněním

Chronická anovulce (neschopnost ovulovat) způsobená:

syndromem polycystických ovárií (PCOS)
onemocněním nadledvinek
onemocněním štítné žlázy
tumorem vaječníků
Jestliže u ženy vzniká menopauza a vaječníky přestávají pracovat, hladina FSH se zvyšuje.

Nízké hladiny FSH a LH jsou podobné u sekundárního selhání vaječníků, způsobené problémy ve funkci hypofýzy nebo hypotalamu.

U mužů, zvýšené hodnoty FSH jsou způsobeny primárním selháním činnosti varlat. To může být způsobeno vývojovými defekty ve vývoji varlat nebo zraněním, jak je uvedeno níže.

Vývojové defekty:

ageneze varlat
chromosomální abnormality
Selhání varlat:

virová infekce (příušnice)
trauma
radiace
chemoterapie
autoimunitní onemocnění
tumory embryonálních buněk
Nízké hladiny souvisejí s onemocněním hypofýzy nebo hypothalamu.

U dětí vysoké hladiny FSH a LH a/nebo dřívější vývoj sekundárních pohlavních znaků než je obvyklé, jsou znakem předčasné puberty. To je častější u dívek než u chlapců. Může to být způsobeno celou řadou různých příčin, které je potřeba diagnostikovat a léčit.

Některé příčiny zahrnují:

Poškození centrálního nervového systému
tumory vylučující hormony
tumory vaječníků nebo cysty
tumory pohlavních žláz
Normální prepubertální hladiny FSH a LH u dětí a některé známky pubertálních změn mohou indikovat benigní předčasnou pubertu.

U opožděné puberty, hladiny LH a FSH mohou být normální nebo nižší než očekávané pro daný věk a pohlaví. V tom případě se požaduje vyšetřit gonadotropiny uvolňující hormony (označované jako LH-RH aj.) a provést další vyšetření pro zjištění příčin opožděné puberty.

Některé příčiny opožděné puberty jsou:

Selhání pohlavních žláz (vaječníky nebo varlata), jako je např. PCOS
Nedostatek hormonu
Turnerův syndrom (chromozomální abnormality u dívek)
Klinefelterův syndrom (chromozomální abnormality u chlapců)
Chronické infekce
Nádory
Poruchy v přijímaní potravy (anorexia nervosa)

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Hodnoty FSH mohou být zvýšeny užíváním cimetidinu, clomiphene, digitalis a levodopa. Hodnoty FSH mohou snižovat orální kontraceptiva, fenotiazíny a hormonální léčba.

Také radioizotopy používané při vyšetření v nukleární medicíně mohou ovlivňovat výsledky vyšetření FSH.

Časté otázky

1. Mám problém s otěhotněním. Jaké laboratorní vyšetření potřebuji?

Základním vyšetřením neplodnosti je stanovení ovulace vyšetřením LH. Lékař vám doporučí měřit si tělesnou teplotu, která se při ovulaci lehce zvyšuje. Další zkoušky jsou vyšetření FSH a další hormonální vyšetření.
Váš manžel může být požádán o vzorek semene.

2. Jsem mladá žena, mám zvýšené ochlupení genitálií a zatím nemám pravidelnou menstruaci. Je něco v nepořádku?

Můžete mít syndrom polycystických ovarií (PCOS), hormonální problém u 7-10% žen a hlavní příčina neplodnosti. Při tomto syndromu se vaječníky zvětšují, protože se v nich tvoří cysty. Ženy s PCOS také mají zvýšené hladiny androgenů a neovulují normálně. Je potřeba provést celou řadu vyšetření zahrnujících FSH, LH a androgenů, kterými se ujistíme, že PCOS je příčinou vašich příznaků. Kombinace léků a hormonální terapie může pomoci vaše příznaky zmírnit.

3. Proč se i u mužů vyšetřují ženské hormony?

Muži také tvoří FSH a LH. Tyto hormony jsou u mužů důležité pro plodnost. U mužů FSH stimuluje varlata ke tvorbě spermií podobně jako u žen FSH stimuluje vaječníky ke tvorbě vajíček. Pokud je u mužů hladina testosteronu snížená, mělo by být požadováno vyšetření LH.

4. Existují testy na stanovení FSH doma?

V současné době v České republice nejsou.

Zdroj citace: www.labtestsonline.cz/fsh.html