Index aterogenity

Index aterogenity se používá ke zhodnocení rizika vzniku aterosklerózy následkem zvýšené hladiny cholesterolu. Vypočítává se dle následujícího vzorce: K= (CHOL-HDL)/HDL.
Za normu se považují hodnoty menší než 4,2.