LH – luteinizační hormon

Proč se nechat vyšetřit?

Ke zhodnocení funkce hypofýzy, včetně hodnocení fertility, onemocnění gonád, vývojové vady a tumorů hypofýzy.

Kdy se nechat vyšetřit?

Pokud máte problém otěhotnět nebo máte nepravidelnou menstruaci; při podezření na poruchy činnosti hypofýzy či hypotalamu nebo při příznacích onemocnění vaječníků a varlat. Dále při podezření na předčasný či opožděný sexuální vývoj u dětí.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na Vaší paži, někdy se používá i vzorek moči – jak ze sběru, tak náhodný.

Co je vyšetřováno?

Luteinizační hormon (LH) je produkován přívěskem mozkovým. Kontrola tvorby LH je složitý systém skládající se z hormonů produkovaných gonádami (vaječníky a varlaty), hypofýzou a hypotalamem.

Ženský menstruační cyklus se dělí na dvě části, folikulární a luteální, s nárůstem hodnot folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a LH uprostřed cyklu. Vysoké hodnoty LH a FSH uprostřed cyklu spouští ovulaci. LH také stimuluje vaječníky ke tvorbě steroidů, především estradiolu. Estradiol a další steroidy zpětně ovlivňují hypofýzu a tak regulují tvorbu LH. V období menopauzy vaječníky přestávají fungovat a hladina LH se zvyšuje.

U mužů stimuluje LH činnost Leydigových buněk ve varlatech a tím tvorbu testosteronu. Hodnoty LH jsou u mužů po pubertě poměrně konstantní. Testosteron působí zpětnou vazbou na hypofýzu a hypotalamus a tím pomáhá regulovat tvorbu LH.

U novorozenců a dětí se hodnoty LH rychle zvyšují po porodu a následně postupně klesají k velmi nízkým hodnotám (u chlapců do 6 měsíců, u dívek do 1 až 2 let). Ve věku 6 – 8 let se hodnoty opět začínají zvyšovat do nástupu puberty a vytvoření se sekundárních pohlavních znaků.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve je odebrán stříkačkou ze žíly na Vaší paži. Občas se používá i vzorek moči nebo 24 hodinový sběr moči – to pokud chce lékař znát hodnoty LH vytvořeného za 24 hodin. LH je totiž v průběhu dne tvořeno nerovnoměrně a sběr moči tuto variabilitu eliminuje. Náhodný vzorek nemusí odpovídat skutečné produkci LH.

Jak je vyšetření využíváno?

LH je často využíváno ve spojení s dalšími testy (FSH, testosteron, estradiol a progesteron) jako laboratorní vyšetření neplodnosti mužů i žen. Dále je LH využíváno při sledování menstruačních nepravidelností a při diagnostice onemocnění hypofýzy, vaječníků a varlat.

Vyšetření v moči detekuje nárůst hodnot LH určující, že ovulace nastane během 1-2 dnů.

U dětí se vyšetření LH spolu s FSH využívá k diagnostice předčasné či opožděné puberty.

LH je někdy měřeno ve vztahu ke gonadotropiny uvolňujícímu hormonu (GnRH, gonadotropin releasing hormone) i k rozlišení primárních a sekundárních poruch hypotalamo-hypofyzární osy. GnRH je hormon produkovaný hypotalamem, který stimuluje tvorbu LH a FSH v hypofýze. Nejprve se změří základní hodnota LH a následně je pacientovi podán injekčně GnRH. Po určité době se opět změří hodnoty LH v krvi. Tak lze rozlišit poruchy funkce vaječníků a varlat (primární) od poruch činnosti hypofýzy nebo hypotalamu (sekundární). Uvedený test je vhodný i při hodnocení opožděné či předčasné puberty.

Kdy je vyšetření požadováno?

LH (spolu s FSH) je u mužů a žen součástí laboratorního vyšetření neplodnosti, nemocí hypofýzy a gonád.

Spolu s FSH slouží vyšetření LH u žen s nepravidelnou menstruací k určení, zda již bylo dosaženo období menopauzy.

Dále je vyšetření LH a FSH požadováno u dívek či chlapců v případech, kdy nevstupují do puberty v přiměřeném věku (jak brzy, tak pozdě).

Mezi znaky puberty patří:

zvětšení prsou u dívek
růst pubického ochlupení
zvětšení genitálií u chlapců
první menstruace u dívek

Pokud se uvedené znaky objevují v nižším nebo vyšším věku, než je obvyklé, může jít o příznaky vážných problémů včetně poruch činnosti hypofýzy, hypotalamu, gonád (vaječníky nebo varlata) či jiného systému. Stanovení LH a FSH pomůže rozlišit mezi benigními příznaky a skutečným onemocněním. Pokud se určí, že příznaky skutečně znamenají onemocnění, přikročí se k dalším testům k nalezení příčiny onemocnění.

Co výsledek vyšetření znamená?

Hodnoty LH a FSH u žen pomáhají rozlišit primární poruchy vaječníků (poruchy vlastních vaječníků či jejich nedostatečný vývoj) od sekundárních poruch (poruchy činnosti vaječníků způsobené onemocněním hypofýzy či hypotalamu). Zvýšené hodnoty LH a FSH se vyskytují u primárních poruch. Některé jejich příčiny jsou uvedeny níže.

Vývojové defekty:

Agenéze vaječníků (porucha vývoje vaječníků)
Chromozonální abnormality, jako například Turnerův syndrom
Poruchy tvorby steroidů, jako deficit 17-alfa-hydroxylázy

Nevyzrálost vaječníků z důvodu:

Ozáření
Chemoterapie
Autoimunitních onemocnění

Chronické poruchy ovulace zapříčiněné:

Polycystickým syndromem vaječníků (PCOS)
Nemoci nadledvinek
Nemoci štítné žlázy
Tumory vaječníků

V době přechodu ženy do menopauzy přestávají její vaječníky pracovat a hodnoty LH rostou.

Nízké hodnoty LH a FSH se vyskytují u sekundárních poruch vaječníků a znamenají problémy s činností hypotalamu a hypofýzy.

Vysoké hodnoty LH u mužů ukazují na primární poruchy činnosti varlat. Příčinou mohou být vývojové defekty varlat nebo jejich poškození, jak je uvedeno níže.

Vývojové defekty:

Agenéze gonád
Chromozonální abnormality, jako je Knifelterův syndrom

Poruchy činnosti varlat:

Virové infekce (zánět příušnic)
Trauma
Ozáření
Chemoterapie
Autoimunitní onemocnění
Tumor zárodečných buněk
Trvale nízké hodnoty nalézáme u poruch hypotalamu a hypofýzy.

Výsledky vyšetření LH ve vztahu k GnRH pomáhají k rozlišení mezi primárními poruchami ( poruchy vaječníků a varlat) a sekundárními (problémy týkající se hypotalamu a hypofýzy). Po změření základní hodnoty LH je injekčně podána dávka GnRH. Následně zvýšené hodnoty LH znamenají, že hypofýza reaguje na GnRH a to znamená, že problém je v činnosti vaječníků nebo varlat. Snížené hodnoty pak znamenají, že hypofýza nereaguje na GnRH a onemocnění se týká hypotalamu nebo hypofýzy.

U dětí vyšší hodnoty LH a FSH spolu s vývojem sekundárních pohlavních znaků v neobvykle nízkém věku znamenají předčasnou pubertu. Častěji se objevuje u dívek než u chlapců. Tento předčasný vývoj může mít řadu příčin, které je nutno určit a léčit.

Mezi tyto příčiny patří:

Léze centrálního nervového systému
Tumory se sekrecí hormonů
Tumor nebo cysta vaječníků
Tumory varlat

Někdy se mohou u dětí objevovat sekundární pohlavní znaky bez zvýšení hodnot LH a FSH. V takovém případě jde o benigní formu předčasné puberty nebo o normální variabilitu nástupu puberty.

U opožděné puberty mohou být hodnoty LH a FSH normální nebo nižší vzhledem k věku. V tom případě je potřebné provést test reakce LH na GnRH k určení příčin poruchy.

Mezi příčiny opožděné puberty patří:

Poruchy činnosti vaječníků nebo varlat (PCOS)
Hormonální deficit
Turnerův syndrom (chromozonální abnormalita u děvčat)
Klinefelterův syndrom (chromozonální abnormalita u chlapců)
Chronické infekce
Rakovina
Poruchy stravování (mentální anorexie)

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Příčinou vyšších hodnot LH mohou být i některé léky, například klomifen nebo naloxon. Jiné mohou naopak hodnoty LH snižovat, jako třeba digoxin, orální antikoncepce nebo hormonální léčba.

Hodnoty LH mohou být ovlivněny i radioizotopy používané ve vyšetřovacích metodách nukleární medicíny.

Časté otázky

1. Mám problém otěhotnět, jaká vyšetření jsou potřebná?

Základní testy pro vyšetření neplodnosti obvykle obsahují LH i ve formě soupravy pro hodnocení ovulace (testy v moči). Lékař Vás také může požádat o zaznamenávání tělesné teploty, která v době ovulace mírně stoupá. Dále se využívají vyšetření LH a FSH v krvi, či jiná hormonální vyšetření. Váš partner může být požádán o vzorek sperma k analýze.

2. Může se vyšetření LH využít k hodnocení ovulace?

Vyšetření LH se dá využít k předpovězení ovulace, ale nelze skutečně potvrdit ovulaci.

3. Jsem mladá žena, ale nyní mi rostou vousy a dosud jsem pravidelně nemenstruovala. Jaký mám problém?

Můžete mít syndrom polycystických vaječníků (PCOS), hormonální problém vyskytující se u 7 – 10 % žen, který je mnohdy je příčinou neplodnosti. U této nemoci se vaječníky zvětšují, neboť se v nich tvoří cysty. Ženy s PCOS mají obvykle zvýšené hladiny androgenů a nemají normální ovulaci. Potřebujete několik laboratorních vyšetření, včetně LH, FSH a androgenů k potvrzení zmíněné choroby. Kombinace medikace a hormonální léčby může zmírnit Vaše příznaky.

4. Proč potřebují muži vyšetřit ženské hormony?

Organismus mužů také produkuje LH a FSH a tyto hormony jsou i pro ně důležité. FSH stimuluje u mužů tvorbu sperma ve varlatech podobně jako u žen stimuluje tvorbu vajíček ve vaječnících. LH je vhodné u mužů vyšetřit, pokud mají nízké hladiny testosteronu.

Zdroj citace: www.labtestsonline.cz/lh.html