TSH – tyrotropin

Proč se nechat vyšetřit?

Pro orientační, screeningové vyšetření štítné žlázy nebo pro diagnostiku poruch její funkce; k monitorování (sledování účinku) léčby snížené či zvýšené funkce štítné žlázy.

Kdy se nechat vyšetřit?

Pro screening: není zcela jednoznačná dohoda, v jakém věku dospělých osob má být provedeno preventivní orientační vyšetření funkce štítné žlázy; vyšetření novorozenců je jednoznačně doporučené
Pro sledování účinku léčby: dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
Jinak: Pokud má pacient příznaky zvýšené nebo snížené činnosti štítné žlázy nebo zvětšenou štítnou žlázu.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve, odebraný z žíly na vaší paži nebo odběr kapky krve z patičky (novorozenci).

Co je vyšetřováno?

Vyšetření stanoví množství (koncentraci) TSH v krvi. TSH je hormon, produkovaný podvěskem mozkovým (hypofýzou), malým orgánem umístěným na spodní straně mozku. TSH je součástí zpětnovazebného systému, který udržuje v krvi stabilní množství hormonů štítné žlázy (T4 a T3). Hormony štítné žlázy pomáhají kontrolovat využívání energetických zdrojů organismem. Pokud jejich koncentrace v krvi poklesne, hypotalamus (součást mozku) uvolní tzv. TRH – thyrotropin-releasing hormon, tedy hormon, který zvýší vylučování TSH hypofýzou. TSH pak stimuluje tvorbu a uvolňování hormonů (T4 a T3) štítnou žlázou. Štítná žláza je malá žláza motýlovitého tvaru, umístěná pod kůží vpředu na krku před průdušnicí. Pokud všechny tři zmíněné orgány fungují správně, pak je jejich souhrou udržována normální, správná koncentrace hormonů štítné žlázy v krvi.

Při poruše funkce hypofýzy je produkováno zvýšené nebo snížené množství TSH. Pokud koncentrace TSH stoupne, začne štítná žláza produkovat nadměrné množství T4 a T3 a pacient má příznaky, spojené s hypertyreózou – zrychlený tep, hubnutí, nervozita, třes rukou, podrážděné oči a nespavost. Při snížené tvorbě hormonů štítné žlázy (hypotyreóza) pacient obvykle přibývá na váze, má suchou kůži, zácpu, špatně snáší chlad a je nepřiměřeně unavený. Nadměrná nebo nedostatečná činnost štítné žlázy se mimo poruchu funkce hypofýzy může objevit i při poruše funkce hypotalamu (nadměrná nebo nedostatečná produkce RTH). Hladiny hormonů štítné žlázy mohou být ale také změněny při různých poruchách funkce štítné žlázy, a to i bez vazby na hladinu TSH v krvi.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta nebo píchnutím do prstu (dospělí a děti) nebo odběrem kapky krve z patičky (u novorozenců).

Je potřeba nějaké speciální přípravy před odběrem, aby výsledek vyšetření byl správný?

Není potřeba žádné speciální přípravy. Některé léky mohou ovlivnit výsledek vyšetření TSH, upozorněte tedy vašeho lékaře na všechny léky, které užíváte.

Jak je vyšetření využíváno?

TSH je testem první volby pro posouzení činnosti štítné žlázy anebo příznaků její zvýšené či snížené funkce. Obvykle je ordinován současně s vyšetření koncentrace T4 nebo samostatně. Mezi další vyšetření funkce štítné žlázy patří stanovení koncentrace T3 a protilátek proti štítné žláze (je-li podezření na autoimunní onemocnění štítné žlázy).

Vyšetření TSH se používá:

pro diagnostiku onemocnění štítné žlázy u osob s příznaky její změněné funkce
pro screening snížené činnosti štítné žlázy u novorozenců
pro sledování efektu léčebného podávání hormonů štítné žlázy u pacientů s hypotyreózou
v diagnostice příčin ženské neplodnosti
pro posouzení činnosti hypofýzy (vzácně)
pro orientační vyhledávací vyšetření poruch štítné žlázy u dospělých osob (i když názory odborníků nejsou jednotné, pokud jde o vhodný věk pro screening a jeho přínos)
Kdy je vyšetření požadováno?
Lékař ordinuje vyšetření TSH má-li pacient příznaky zvýšené nebo snížené činnosti štítné žlázy nebo zvětšenou štítnou žlázu. Pro sledování účinku léčby již zjištěného onemocnění štítné žlázy je potřeba vyšetření TSH opakovat v pravidelných intervalech.

U všech novorozenců v ČR je orientační vyhledávací vyšetření TSH prováděno jako součást novorozeneckého screeningového vyšetření mezi 72 a 96 hodinou po porodu. Odběr krve je prováděn vpichem jehly do patičky novorozence. U dospělých osob není v ČR oficiálně žádný screeningový program prováděn, vyšetření je ordinováno dle úvahy ošetřujícího lékaře

Co výsledek vyšetření znamená?

Poznámka: Standardní rozsah normálních hodnot není pro toto vyšetření stanoven. Je to proto, že „normální hodnoty“ závisí na mnoha faktorech, jako je věk pacienta, pohlaví, populační skupina a použitá metoda stanovení (číselné výsledky mají v různých laboratořích různý význam; výsledek z vaší laboratoře by měl zahrnovat uvedení rozsahu normálních hodnot pro vaši laboratoř a váš vzorek). LabTestOnline výrazně doporučuje, abyste výsledek testu prodiskutoval(a) s vaším lékařem. Pro další informace o referenčních (normálních) hodnotách vyhledejte kapitolu „Referenční hodnoty a co znamenají“.

Vysoká hodnota TSH v krvi obvykle znamená sníženou činnost štítné žlázy, která nedostatečně reaguje na stimulační funkci TSH (u různých akutních i chronických onemocnění štítné žlázy). Vzácně může vysoká hodnota TSH upozornit také na poruchu hypofýzy, například nádor, který produkuje velké množství TSH. Vysoká koncentrace TSH může být také u pacientů s již zjištěnou poruchou funkce štítné žlázy (nebo po jejím odstranění), pokud jsou léčeni příliš nízkými dávkami hormonů štítné žlázy.

Nízká hodnota (koncentrace) TSH v krvi může upozornit na zvýšenou činnost štítné žlázy (hypertyreózu) nebo předávkování hormony štítné žlázy u osob, léčených pro nízkou funkci štítné žlázy nebo kterým byla štítná žláza odstraněna. Ve vzácných případech může nízká hodnota TSH upozornit na poškození hypofýzy, která produkuje málo TSH.

Změněná hodnota TSH tedy informuje o nadbytku nebo nedostatku hormonů štítné žlázy v organismu. Nepřináší žádnou informaci o příčině takového stavu. Nález abnormální hodnoty TSH je proto obvykle následován dalšími vyšetřeními, která pomáhají objasnit příčinu poruchy.

Následující tabulka shrnuje možný význam nálezů:

TSH T4 T3 Význam výsledku
vysoké normální normální mírná hypotyreóza
vysoké nízké nízké
nebo normální
hypotyreóza
nízké normální normální mírná hyperthyreoza
nízké vysoké
nebo normální
vysoké
nebo normální
hyperthyreoza
nízké nízké
nebo normální
nízké
nebo normální
onemocnění jiného orgánu než štítné žlázy
vzácně sekundární hypotyreóza
způsobená poruchou hypofýzy

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Mnohé léky, včetně např. aspirinu a hormonů štítné žlázy, mohou ovlivnit výsledek vyšetření TSH. Je tedy nezbytné, abyste informoval(a) svého lékaře o všech lécích, které užíváte. Jestliže lékař nastavuje nejlepší dávku hormonů štítné žlázy, které užíváte, je potřeba vyčkat alespoň jeden až dva měsíce, než bude vyšetření TSH opakováno a bude možné zjistit plný účinek podávané léčby Extrémní zátěž a akutní onemocnění mohou rovněž ovlivnit výsledky TSH. Nízké hodnoty TSH se mohou objevit v prvních třech měsících těhotenství.

Časté otázky

1. Vyšetřují lékaři hladinu TSH během těhotenství?

Těhotné ženy, které nemají žádné příznaky poruch, obvykle v tomto směru vyšetřovány nejsou. Ty, které mají příznaky nebo mají již známé onemocnění štítné žlázy, jsou vyšetřovány v intervalech dle lékařského posouzení, aby bylo možno vyloučit nebo potvrdit hypertyreózu nebo hypotyreózu v těhotenství nebo později.

Zdroj citace: www.labtestsonline.cz/tsh.html